Amb motiu del Dia de la Llibertat de Premsa, celebrat a tot el món el passat dimarts l’Associació de la Premsa de Madrid junt amb la Federació d’Associacions de la Premsa Espanyoles ha llançat un manifest anomenat Contra las ruedas de prensa sin preguntas #sinpreguntasnocobertura.

La base del manifest és la premisa de que si els polítics volen que els mitjans cobrim els seus actes han de respectar el nostre paper com a responsables delegats d’exercir el dret a la informació del ciutadà (garantit per la constitució). En conseqüència s’han de sotmetre a les preguntes dels periodistes o, al menys, tindre el valor de negar una resposta una vegada s’haja formulat la pregunta.

Des de Comarcàlia.info ens volem sumar a la iniciativa i predicar amb l’exemple. No publicarem informació sobre cap acte o no se’ns vullga permetre, com a mínim, formular preguntes.

Articles relacionats

 

Tags: ,

 

No hi ha comentaris

Sigues el primer en deixar un comentari!

Deixa un comentari


 
 
 

Publicitat